Groepsgeluk


Groepsgeluk
Systemisch werken aan een fijne en veilige groepssfeer


Loopt het niet lekker in je groep en wil je als leerkracht kijken wat er nodig is om de balans te herstellen? Groepsgeluk helpt de leerlingen en de leerkracht te zien wat er onderhuids speelt in de groep. Daardoor ontstaat er meer begrip voor elkaar en wordt duidelijk wat er onder bepaald gedrag schuilgaat. Je kunt hierbij denken aan pestsituaties, ruzies, groepsdruk of onderlinge irritaties.


Door middel van het opstellen van houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel.


Onder leiding van de trainer zetten de leerkracht en de leerlingen ieder hun eigen poppetje neer in het veld. Naar aanleiding van deze opstelling gaat de groep met elkaar in gesprek. Wat zien de leerlingen? Wat betekent dit? Wat zijn de emoties die erbij horen? Met een groepsopstelling maken de leerlingen hun interne proces en beleving extern. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep. Wanneer je op deze manier de dynamiek zichtbaar maakt in je klas of groep, heb je als leerkracht direct handvatten om in lastige situaties snel de balans te herstellen.


Na afloop van de interventie is een evaluatie met de leerkracht (en IB’er) en trainer, om te bespreken welke dynamiek zichtbaar is geworden en wat de leerkracht nodig heeft om de interactie in de groep te verbeteren.
Hierna wordt de interventie nog twee keer herhaald in de groep. Eventueel kan er aanvullend coaching van de leerkracht of individuele leerlingen plaatsvinden.


Doel
Zichtbaar maken van processen die spelen in de groep, zoals pestsituaties, ruzies, groepsdruk, vriendschappen.
Creëren van een fijne en veilige groepssfeer waar niemand wordt buitengesloten.
Inzicht hebben in de dynamiek die speelt in de groep.
In lastige situaties de balans te herstellen door middel van handvatten.